Harstad sykkelpark

Om Harstad Bike Park

Vår visjon er: Vi bygger by! Vi bygger samfunn!

2015

Starten

Prosjektet Harstad Bike Park startet for alvor i 2015. Harstad Cykleklubb ville skape en arena for både organisert og uorganisert aktivitet, som skulle være en gratis sykkelpark for alle. Målet var å skape en fremtidsrettet, trygg, og utfordrende lekeplass for sykkelentusiaster i alle aldre og på alle nivå. I tett samarbeid med kommunen jobbet sykkelklubben i 2,5 år med å omregulere et område på 330 000 kvm til en moderne sykkelpark for den neste generasjonen.

2019

Byggetrinn 1

I 2019 gikk HCK sammen med Velosolutions Scandinavia for å bygge de første to Pumptrack-banene, som fremdeles er det nordligste Velosolutions-anlegget i verden og det eneste som ligger nord for polarsirkelen.

Prosjektet ble finansiert av Sparebank 68° Nord, Gjensidigestiftelsen og Nordenfjeldske Bykredittforening, samt Spillemidler fra Norsk Tipping, momskompensasjonsordingen, dugnadsinnsats og byggelån. Pumptrack-banene ble en stor suksess, og banene brukes av små og store med sparkesykkel, balansesykkel, parasykkel, rulleskøyter, og rullebrett. Opp mot hundre barn bruker begge banene hver dag. De brukes ikke bare til lokal trening og rekreasjon, men er også en internasjonal konkurransearena. Sommeren 2022 ble Red Bull UCI Pump Track World Championships Qualifier arrangert i den store pumptracken.

Totalkostnaden for Byggetrinn 1 endte på 7,2 millioner, og ble ferdigstilt og åpnet august 2019.

2020

Byggetrinn 1.2

Vi oppgraderte infrastruktur og drenering av arena for totalt 1 million kroner. Det ble også montert lysanlegg på pumptracks, dette var inkludert i totalkostnad for byggetrinn 1.

2019-2022

Byggetrinn 2

HCK utfordret Velosolutions Scandinavia til å designe en unik og moderne sykkelpark med graderte løyper for nybegynnere til eksperter, og med elementer og områder for ulike ferdighetsnivå. Dermed var den neste fasen i Harstad Bike Park-prosjektet i gang.

Tre personer fra ledelsen i Velosolutions Scandinavia kom på besøk til Harstad, og i løpet av en uke hadde de vandret milevis rundt i Blåbærhaugen for å se på løypevalg og mulige ideer. Konseptet «A Modern Bike Park for the Next Generation» ble presentert for Styret i desember 2019.

Prosjektet ble så kostnadsberegnet og presentert for ledelsen i Samfunnsløftet og Sparebanken Nord-Norge i lillesalen i Harstad Kino. Sammen med en prosjektbeskrivelse laget av Anew og klubben, ble prosjektet presentert for en begeistret ledelse i Samfunnsløftet og i lokalbanken. De likte konseptet og det ble snakket om en rekordtildeling.

Det ble så lansert en kampanje i regi av HCK, Anew og Sparebank 1 Nord-Norge som skulle vare fra midten av januar til begynnelsen av mars 2021. Ved at innbyggerne i Harstad gikk til ulike destinasjoner hadde de mulighet til å hjelpe til med å gå inn 9 millioner kroner til sykkelparken ved å skanne en QR-kode for hver tur de gikk. Kampanjen skulle ha en varighet på ni uker, men i løpet av kun seks dager hadde byens innbyggere nådd målet om 1 800 turer. Og med 9 millioner på konto kunne Harstad Cykleklubb bygge for 23 millioner ved hjelp av Spillemidler, momskompensasjonsordning og byggelån.

Harstad Cykleklubb startet sammen med Sparebank1 Nord-Norge, Velosolutions og sponsorer, realiseringen av en sykkelpark i verdensklasse i Harstad.

Byggetrinnet startet sommeren 2021, og fokuserte på 3 hovedområder: løypene i skogen, freestyleparken og en ferdighetspark (Skills Park).

Til sammen ble det av løyper i 2021 og 22 bygget 5 utforløyper og 5 oppoverløyper på til sammen ca 10 km med varierende vanskelighetsgrad, og flere ulike kombinasjonsmuligheter underveis – fra grønne løyper for familier og nybegynnere, blå, rød og svarte løyper for mer erfarne utøvere.

Resterende løyper og siste finpuss på de etablerte anleggene ble gjort i 2022, i tillegg til at nye infrastrukturelementer ble lagt til. Arenaområdet ble oppgradert sammen med Trail Head og Trail End-område som høyeste- og laveste punkt for samtlige av løypene. Benker, bord, sittegrupper, søpledunker, bålpanner, og  gapahuker ble også kjøpt inn og satt ut på flere ulike steder i parken.

Totalkostnad 23,6 millioner kroner og ferdigstilt og åpnet august 2022.

2022-2023

Byggetrinn 3

2022 var virkelig et spennende år i Harstad Bike Park, og flere nye delprosjekter ble satt i gang. Sykkelklubben lykkes med å skaffe finansiering til å bygge et toetasjes idretts- og servicehus som vil være viktig for å opprettholde den høye aktiviteten i klubben og i parken. Med slik infrastruktur ligger forholdene til rette for å gjennomføre lokale og internasjonale arrangementer av høy kvalitet i fremtiden.

Sammen med Harstadbygg Entreprenør, Norconsult og Sparebank 68° Nord bygges et servicehus på totalt 384 kvm med kafé, kjøkken, møterom, garderober, døgnåpne toaletter, garasje og selvfølgelig et sykkelverksted. Totalverdien for huset er på 13,6 millioner kroner, med byggestart sommeren 2022 og åpning juli 2023.

2022-2023

Byggetrinn 4

I 2017 lanserte Harstad Cykleklubb ideen om en Trafikkpark tilknyttet sykkelparken.

Et simulert trafikklandskap i halv størrelse, med veier, fortau, sykkelfelt, fotgjengeroverganger, skilt og systemskifter for at barn og unge skal få øve seg på å håndtere et reelt trafikkbilde. Trafikkparken inneholder også et amfiteater, en tunnel og en sykkelgarasje. Forslaget om en trafikkpark i Blåbærhaugen ble sammen med vedtaket om reguleringsplanen i desember 2017, enstemmig vedtatt i Kommunestyret. Totalbudsjettet endte på 12,4 millioner kroner, inkludert opparbeidelse av fortau i Blokkebærveien. Trafikkparken skal stå ferdig ultimo 2023.

Fra byggestart i 2019 til 2022, er mer enn 55 millioner kroner blitt investert i Harstad Bike Park, hvorav 43 millioner i regi av Harstad Cykleklubb. Lokalt næringsliv har stilt opp fra første spadetak.

Og det er selvfølgelig flere planer for fremtiden.

« Kompetente entusiaster har lagt ned tusenvis av timer for å skape først en sykkelklubb, og nå fasiliteter i verdensklasse. Harstad Bike Park vil ikke bare bli viktig for å rekruttere lokalt, men også spille en stor rolle regionalt og nasjonalt for både topp- og breddeutøvere i flere grener. Arenaen vil kunne tiltrekke seg nasjonale og internasjonale mesterskap i årene som kommer, noe som vil være stimulerende for både organisatorer og utøvere. Det er lett å bli imponert over prosjektet og det Harstad Cykleklubb, Harstad kommune og hele regionen har bidratt med for å realisere det.»

Jan Oddvar Sørnes, president i Norges Cykleforbund (NCF)

«Dette kommer til å bli en sykkelpark som tilbyr en attraktiv mulighet til å sykle, selv i mørket. Jeg håper næringslivet vil støtte idrettens initiativer til å bygge fasiliteter som stimulerer til aktivitet og utvikling for alle, og motarbeider utestengelse. Lykke til med prosjektet i fremtiden»!

Berit Kjøll, president i Norges idrettsforbund.

«Velosolutions Scandinavia er et virkelig fantastisk team av arbeidere, snekkere, designere,

ingeniører og spesialister innenfor markedsføring, design, innovativitet, arrangementer osv. Vi er dypt imponert over kompetansen, og over hvor effektive, kreative og fleksible de er å samarbeide med. Det har vært et eventyr fra begynnelse til der vi er i dag.»

Stian Kristoffer Evensen, prosjektleder Harstad Bike Park og styremedlem, Harstad Cykleklubb.