Harstad sykkelpark

Bli sponsor

Vil du eller din bedrift være med å støtte arbeidet med å vedlikeholde og utvikle byens sykkelpark? Et sponsorat hos Harstad Bike Park gir store muligheter for synlighet og profilering.

En fornøyelsespark og en attraksjon i Harstad:

Vi i Harstad Cykleklubb har lykkes svært godt med våre prosjekter de siste årene. Vi har vært offensive og har gjennom flere byggetrinn, realisert Harstad Bike Park til glede for byen og regionen. Vi drives av alle de positive tilbakemeldingene og gleden av å se barn og unge utfolde seg i sykkelparken.
Siden byggestart i 2019 er det sammen med Harstad kommune investert, og finansiert for mer enn 60 millioner kroner i Blåbærhaugen. 47 millioner av dette i regi av HCK. Rabaterte priser/ sponsing og dugnadsinnsats kommer i tillegg, og utgjør mer enn 10 millioner kroner.

Nå er prosjektet over i en ny fase, og vi ser nå etter sponsorer og samarbeidspartnere som vil være med å sørge for at sykkelparken ikke forfaller, men tas vare på og utvikles til glede for byens brukere og besøkende. Vi er nå over i en drift- og utviklingsfase.

Hva trenger vi, og hva kan vi tilby?
Siden det er gratis å sykle i sykkelparken, har vi som anleggseier derfor ingen inntekter fra brukerne av sykkelparken. Vi ønsker heller ikke å gjøre dette!
Vi er derfor avhengig av sponsorer og samarbeidspartnere for å kunne drifte sykkelparken, slik at den fortsetter å fremstå som en fornøyelsespark og en attraksjon i Harstad.
Harstad Cykleklubb er anleggseier og vi ønsker også å utvikle sykkelparken i takt med årene og utviklingen til våre brukere.

«Når man først har vært med og bidratt til realisering av sykkelparken, ønsker man selvsagt å være med å bidra til at den ikke forfaller»

Elisabeth Vollstad Moe, 2022 – Harstad Maskin AS

Harstad Cykleklubb som idrettslag, anleggs- og huseier kan tilby en rekke ulike gjenytelser, og vi ønsker et aktivt sponsorsamarbeid som kan videreutvikles over tid og skape synergier for begge parter.

Harstad Bike Park
Harstad Bike Park er en sykkelpark for alle. Det skal være gratis å bruke sykkelparken og det skal være en arena for både organisert- og egenorganisert aktivitet.

Vi ønsker å sette idretten inn i en større sammenheng, og gjennom dette skape grunnlag for trivsel, bolyst, kultur, verdiskapning, næringsutvikling, økt reiseliv, grønn mobilitet, folkehelse og idrettsglede.

Som sponsor får du:

  • Bidra til aktivitet og bolyst i Harstad.
  • Bedriftslogo presentert på våre nettsider.
  • Profilering i parken.
  • Sponsor plakett til utstilling i deres lokaler.
  • Digitalt sponsor-emblem med bedriftens logo.
  • Profilering i våre kanaler.
  • Tilgang til Sykkelhuset.


Mer informasjon om sponsorpakkene finner du her [PDF 110kB]

… og mye, mye mer. Ta kontakt for informasjon om de forskjellige sponsorpakkene.

Kontakt oss

Stian Evensen 
Prosjektleder (Hovedkontakt)

+47 408 95 549
post@harstad-cykleklubb.no

Kontaktskjema

Ta kontakt for et spennende samarbeid!