Harstad sykkelpark

Salgsvilkår

Din bestilling er bindende når den er registrert hos oss og vi har sendt deg en ordrebekreftelse.

Sjekk at ordrebekreftelsen stemmer med din bestilling, om ikke ta kontakt med oss på post@harstad-cykleklubb.no 

Partene

  • Firmanavn : Harstad Bike Park
  • Kontaktadresse: Blokkebærveien 19, 9403 Harstad
  • Epost: post@harstad-cykleklubb.no
  • Telefonnummer : 408 95 549
  • Organisasjonsnummer : 986766065
  • Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Bestillingsfrister

Vi ekspederer ordrer fortløpende.

Avbestilling

Ordrer kan avbestilles hvis vi mottar avbestillingen før ordren er postlagt. Bruk post@harstad-cykleklubb.no

Ordrebekreftelse

Ved bestilling i vår nettbutikk vil du automatisk motta en ordrebekreftelse på mail.

Priser

Alle våre varer i nettbutikken er avgiftsfrie til forbruker, prisene tillegges ikke merverdiavgift.

Betaling

Betaling skjer med Vipps i nettbutikken. Nettbutikken behandler ikke fakturering eller andre betalingsmåter.

Leveringsbetingelser

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden.

Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Reklamasjon / klage på produktene

Hvis du oppdager feil eller mangel på bestillingen, ta kontakt med Harstad Bike Park som du har fått levering fra så løser vi det med en gang. For andre henvendelser kontakt oss på post@harstad-cykleklubb.no

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.
Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han/hun har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Forbehold

Det kan forekomme skrivefeil i app og på nettsiden.

Bilder brukt på Harstad Bike Park sine sider er Harstad Bike Park eiendom og må ikke benyttes uten samtykke. Om vi bruker illustrasjonsfoto informerer vi om dette. Det kan forekomme avvik fra foto på nettside og faktiske varer.